فنون بازیابی وتقویت حافظه
50 بازدید
محل ارائه: مرکز اموزش عالی اخلاق وتربیت
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عوامل تقویت حافظه از منظرعلم وتجربه وکتاب وسنت -عوامل ضعیف کننده حافظه از چهار منظرفوق